Property Management Standard Pakke

Property Management Standard  Pakke
Vi sjekker huset/eiendommen deres f.eks. hver 14. dag, samt etter uvær/store nedbørsmenger.
Sende rapport / bilder om problemer oppstår.
Tømme posten: scanne denne, oversette, betale /ta hånd om regninger.

(Beliggenhet vil avgjøre tidsbruk og pris)

Ta kontakt for prisforespørsel!

Property Management Standard Pakke